Контакт със СЪЮЗА НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

адрес по регистрация: 1000 гр. София, ул. Македония № 1 ет. 6

адрес за кореспонденция: 3000 гр.Враца, ул. "Александър Стамболийски" №2
тел. 092/ 661223; факс: 092/ 660977
office@srvikbg.com