Контакт със СЪЮЗА НА ВИК ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

адрес по регистрация: 1000 гр. София, ул. Македония № 1 ет. 6

адрес за кореспонденция: 8000 гр. Бургас, ж.к. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов № 3
тел. 056/ 871440; факс: 056/ 842979
office@srvikbg.com