Полезни връзки

виж всички

Устав

виж повече

УСТАВ НА СЪЮЗА НА В И К ОПЕРАТОРИТЕ  В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Член 1. (изм. от 06.03.2009 г.) Съюзът е  доброволно  обединение  с нестопанска цел на В и К операторите, упълномощени да ръководят и представляват дружествата от системата на "Водоснабдяване и канализация" в Република България. Член 2. (изм. от 14.03.2013 г.) Съюзът е юридическо лице със седалище гр. София 1000 пл. „Македония” №  1ет. 6 оф..