Събития

виж всички

XІІІ Национална Работническа Спартакиада на работещите във ВиК сектора

Новини

виж всички
Съюзът на ВиК операторите предприема мерки заради коронавируса

Съюзът на ВиК операторите предприема мерки заради коронавируса С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, Съюзът на ВиК опера

Екипи на ВиК дружествата в страната помагат за справянето с кризата в Перник

Екипи на ВиК дружествата в страната помагат за справянето с кризата в Перник ЕКИПИ НА ВиК ДРУЖЕСТВАТА В СТРАНАТА ПОМАГАТ ЗА СПРАВЯНЕТО С КРИЗАТА В ПЕРНИК Продължава

Проект на Кодекс на Съюз на ВиК операторите в Република България за защита на лични данни

Проект на Кодекс на Съюз на ВиК операторите в Република България за защита на лични данни Сдружение Съюз на ВиК операторите в Република България е сдружение с нестопанска цел, което обеди

Полезни връзки

виж всички