Членове

виж всички

Петко Янчев Ангелов

Контакти

"В и К" ООД гр. Димитровград

гр. Димитровград ул."Захари Зограф" № 36

Факс: 0391-6-18-74

уеб сайт: www.vikdg.com

 

Петко Янчев Ангелов - Управител на Дружеството от 2014 год.

Галерия

виж всички

За нас

виж повече

"Съюз на ВиК операторите в Република България" е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват 49 ВиК-оператори от Република България. Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление, да уч..