Членове

виж всички

Димитър Радушев Радушев

Контакти

"В и К Добрич" АД гр. Добрич

гр. Добрич ул. "Трети март" № 59

тел: 058/ 655 888

имейл: info@vikdobrich.bg

Димитър Радушев Радушев - Изпълнителен директор на Дружеството.

Галерия

виж всички

За нас

виж повече

"Съюз на ВиК операторите в Република България" е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват 49 ВиК-оператори от Република България. Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление, да уч..