Членове

виж всички

Илия Димитров Илиев

Контакти

"В и К  Дупница" ЕООД

гр. Дупница ул. "Неофит Рилски" № 9

 Телефон : 0701/ 59422

 Факс: 0701/ 50686

e-mail: vik_dupnitsa@abv.bg

Илия Димитров Илиев - Управителна Дружеството.

Галерия

виж всички

За нас

виж повече

"Съюз на ВиК операторите в Република България" е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват 49 ВиК-оператори от Република България. Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление, да уч..