Членове

виж всички

Айдън Ахмед Мехмед

Контакти

"В и К" ООД гр. Исперих

гр. Исперих ул."Боровец" № 1

Факс: 08431/3725

уеб сайт: www.vikoodisperih.com;
 

Айдън Ахмед Мехмед - Управител на Дружеството от 08.11.2013 год.

Галерия

виж всички

За нас

виж повече

"Съюз на ВиК операторите в Република България" е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват 49 ВиК-оператори от Република България. Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление, да уч..