Членове

виж всички

инж. Валентин Калапиш

Контакти

"Аспарухов вал" ЕООД гр. Кнежа

гр. Кнежа ул. "23 септември" № 6 А

телефон/Факс: 0913/ 27-121

тел. централа: 0913/ 27-403

е-майл: asparuhovval@mbox.contact.bg

<span style="\&quot;font-family:" georgia,="" serif;="" \"="">инж. Валентин Калапиш - Управител на Дружеството от 2005 год.

Галерия

виж всички

За нас

виж повече

"Съюз на ВиК операторите в Република България" е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват 49 ВиК-оператори от Република България. Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление, да уч..