Членове

виж всички

Огнян Ангелов Гоцов

Контакти

"Бяла" ЕООД гр. Севлиево

гр. Севлиево ул. "Никола Петков" № 6 

Тел. централа 0675/ 3-35-57; 0675/ 3-38-58/60

e-mail: bjala@abv.bg

Огнян Ангелов Гоцов - Управител на Дружеството

Галерия

виж всички

За нас

виж повече

"Съюз на ВиК операторите в Република България" е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват 49 ВиК-оператори от Република България. Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление, да уч..