Членове

виж всички

Мариян Христов Николов

Контакти

"В и К" ЕООД гр. Смолян

гр. Смолян ул. "П. Р. Славейков" № 2

телефон : 0301/6-25-98,
факс : 0301/6-26-29,
E-mail: vik_sm@abv.bg,
сайт:  www.vik-smolyan.com

 

 Мариян Христов Николов – Управител на Дружеството

Галерия

виж всички

За нас

виж повече

"Съюз на ВиК операторите в Република България" е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват 49 ВиК-оператори от Република България. Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление, да уч..