Членове

виж всички

Васил Борисов Тренев

Контакти

"Софийска вода" АД гр. София

гр. София

ж.к. "Младост 4" Бизнес парк № 1 бл. 2 А

тел.: +359 2 812 2 520
факс:  +359 2 8750 168

e-mail: communications@sofiyskavoda.bg

 

Васил Борисов Тренев - Изпълнителен директор на Дружеството.

Галерия

виж всички

За нас

виж повече

"Съюз на ВиК операторите в Република България" е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват 49 ВиК-оператори от Република България. Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление, да уч..