Членове

виж всички

Филип Кирилов Фингаров

Контакти

"В и К - С" ЕООД гр. Стрелча

гр. Стрелча ул. "Велко Иванов" № 7

e-mail: vik_strelcha@abv.bg

Филип Кирилов Фингаров - Управител на Дружеството.

Галерия

виж всички

За нас

виж повече

"Съюз на ВиК операторите в Република България" е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват 49 ВиК-оператори от Република България. Основните цели на Съюза са да подпомага и реализира политиката на Република България по отношение основния предмет на дейност на ВиК – дружествата, а именно - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, както и да представлява експлоатационните дружества пред органите на държавното управление, да уч..