Съюз на ВиК операторите в Република България / новини

COVID-19

Съюзът на ВиК операторите предприема мерки заради коронавируса


публикувано на 15.05.2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, Съюзът на ВиК операторите в Република България уведомява всички потребители на ВиК услуги, че с цел ограничаване на разпространението на коронавирус (COVID- 19) управителните органи на ВиК операторите предприемат следните мерки:

1. До отмяната на обявеното извънредно положение се преустановява отчитането на уредите за търговско мерене (водомерите) на потребителите по домовете и офисите. Изчисляването и фактурирането на потребените месечни водни количества ще бъде на база последен реален отчет. Всеки потребител има и възможност сам да предоставя показанията на водомера си на определените от ВиК дружествата телефони и електронни пощи.

2. Призоваваме всички граждани комуникацията със служителите на дружествата да се извършва предимно по телефон и електронна поща.

Благодарим за проявеното разбиране!