Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К" ООД

"В и К" ООД

Пълноправен член на СВиКоРБ

Георги Атанасов Тенчев

Управител на "В и К" ООД

гр. Димитровград, Област Хасково