Union of Water Supply and Sewerage Operators in the Republic of Bulgaria

Organization chart and reports

УСТАВ НА СЪЮЗА НА ВиК ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Този устав е приет от Общото събрание на Съюза на ВиК операторите в Република България на 18.06.2020г. и отменя предишният устав, приет от ОС на 29.05.2001 г., с изм. и доп. приети от ОС на 27.06.2003 г., 26.10.2005 г., 30.03.2007 г., 14.09.2007 г., 06.03


Годишен Финансов Отчет 2013 г.

Годишен Финансов Отчет 2013 г.


Годишен Финансов Отчет 2014 г.

Годишен Финансов Отчет 2014 г.


Годишен Финансов Отчет 2015 г.

Годишен Финансов Отчет 2015 г.


Годишен Финансов Отчет 2016 г.

Годишен Финансов Отчет 2016 г.