Union of Water Supply and Sewerage Operators in the Republic of Bulgaria / news

Екипи на ВиК дружествата в страната помагат за справянето с кризата в Перник


publish on 14.05.2020

Продължава колегиалната подкрепата от ВиК дружествата в страната за справяне с водната криза в Перник, изразяваща се в изпращането на екипи за подпомагане отстраняването на множеството възникнали аварии.

До сега със свой екипи съдействие оказаха ВиК дружествата от Благоевград, Бургас, Варна, Стара Загора, Враца и Пловдив, като през следващата седмица се очаква ВиК Русе да изпрати свои служители.