Съюзът на ВиК операторите в Република България

Устав и отчети

УСТАВ НА СЪЮЗА НА В И К ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Този устав е приет от Общото събрание на Съюза на работодателите от системата на "Водоснабдяване и канализация" в Република България на 29.05.2001 г., с изм. и доп. приети от ОС на 27.06.2003 г., 26.10.2005 г., 30.03.2007 г., 14.09.2007 г., 06.03.2009 г.,


Годишен Финансов Отчет 2013 г.

Годишен Финансов Отчет 2013 г.


Годишен Финансов Отчет 2014 г.

Годишен Финансов Отчет 2014 г.


Годишен Финансов Отчет 2015 г.

Годишен Финансов Отчет 2015 г.


Годишен Финансов Отчет 2016 г.

Годишен Финансов Отчет 2016 г.