Съюзът на ВиК операторите в Република България

Устав и отчети

УСТАВ НА СЪЮЗА НА ВиК ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Този устав е приет от Общото събрание на Съюза на ВиК операторите в Република България на 18.06.2020г. и отменя предишният устав, приет от ОС на 29.05.2001 г., с изм. и доп. приети от ОС на 27.06.2003 г., 26.10.2005 г., 30.03.2007 г., 14.09.2007 г., 06.03


Годишен Финансов Отчет 2013 г.

Годишен Финансов Отчет 2013 г.


Годишен Финансов Отчет 2014 г.

Годишен Финансов Отчет 2014 г.


Годишен Финансов Отчет 2015 г.

Годишен Финансов Отчет 2015 г.


Годишен Финансов Отчет 2016 г.

Годишен Финансов Отчет 2016 г.