Съюз на ВиК операторите в Република България

Институции

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

София 1202
Ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19
Централа - 02/94 05 900
Факс - 02/987 25 17

посети страница...


Министерство на Околната Среда и Водите

1000, гр. София, бул. "Кн. М. Луиза" 22
телефон: 02/ 940 60 00

посети страница...


Комисия за енергийно и водно регулиране

София 1000
бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10

посети страница...