Съюз на ВиК операторите в Република България

Ръководство

Ангел Престойски

  • Председател на Управителния съвет

"Водоснабдяване и канализация" ООД

Васил Тренев

  • Член на Управителен съвет

"Софийска вода" АД

Цветан Мирчев

  • Член на Управителен съвет

"В и К" ЕАД