Съюз на ВиК операторите в Република България

Ръководство

Ангел Престойски

  • Председател на Управителния съвет

"Водоснабдяване и канализация" ООД

Ганчо Тенев

  • Член на Управителен съвет

"В и К" ЕАД

Сава Савов

  • Член на Управителен съвет

"В и К" ООД

Стоян Стоянов

  • Член на Управителен съвет

"В и К - Видин" ЕООД

Тонимир Гечев

  • Член на Управителен съвет

"В и К - Стенето" ЕООД

Огнян Кулишев

  • Председател на Контролен съвет

"В и К" ЕООД

Владимир Василев

  • Член на Контролен съвет

"В и К" ООД

Климент Тодоров

  • Член на Контролен съвет

"В и К" ЕООД