Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К" ООД

"В и К" ООД

Член на Контролен съвет на СВиКоРБ

Владимир Георгиев Василев

гр. Габрово, Област Габрово