Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К" ООД

"В и К" ООД

Пълноправен член на СВиКоРБ

Айдън Ахмед Мехмед

гр. Исперих, Област Разград