Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К" ЕООД

"В и К" ЕООД

Член на Контролен съвет на СВиКоРБ

Митко Николаев Спасов

гр. Плевен, Област Плевен