Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К" ЕООД

"В и К" ЕООД

Председател на Контролен съвет на СВиКоРБ

Спартак Лъвов Николов

гр. Пловдив, Област Пловдив