Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"Софийска вода" АД

"Софийска вода" АД

Член на Управителен съвет на СВиКоРБ

Васил Борисов Тренев

гр. София, Област София град