Съюз на ВиК операторите в Република България / членове

"В и К - Шумен" ООД

"В и К - Шумен" ООД

Пълноправен член на СВиКоРБ

Иван Йорданов Пушкаров

гр. Шумен, Област Шумен